GSCeP

CE Group

Aktuality

Reportáž Televize Vysočina

11.9.2014

V Dolní Rožínce pokračují průzkumné práce, které mají určit vhodnost podloží pro výstavbu kavernového zásobníku zemního plynu. Společnost GSCeP podepsala začátkem září smlouvu se státním podnikem DIAMO o pokračování geologického průzkumu v dole Rožná.


II. etapa prací zásobník Rožná

11.9.2014

Od roku 2010 probíhal na 21. patře dolu Rožná I v hloubce 1000 m geologický průzkum podložních geologických struktur ložiska Rožná. Průzkum si kladl za cíl určit vhodnost podložního horninového prostředí pro vybudování podzemního kavernového zásobníku plynu. Investorem geologického průzkumu je firma GSCeP Praha, a.s. a dodavatelem je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka.

Výsledky dokončované etapy geologického průzkumu jednoznačně určily vhodnost zkoumaných geologických struktur k realizaci tohoto projektu.

Dne 4. 9. 2014 byla podepsána smlouva mezi GSCeP, a.s. Praha a DIAMO, státní podnik o realizaci „Druhé etapy“ geologicko-průzkumných prací pod hloubkovou úrovní 1000 m z dolu Rožná I, která si klade za cíl vymezit prostorově oblast realizace celého projektu kavernového zásobníku plynu. V této „Druhé etapě“ geologicko-průzkumných prací bude vyraženo cca 100 000 m3 průzkumných chodeb, které budou plně využity svojí kapacitou již pro vlastní zásobníkový prostor.

Celý geologický průzkum je zajišťován pracovníky o. z. GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO.

Dle stanovené konečné kapacity kavernového zásobníku lze předpokládat jeho zprovoznění po roce 2018.


GSCeP získala ocenění v soutěži Českých 100 nejlepších

5.12.2012

Společnost GSCeP, a.s. ze skupiny CE GROUP získala ocenění v oborové kategorii STAVEBNICTVÍ & DEVELOPERSTVÍ za projekt výstavby podzemního zásobníku zemního plynu v lokalitě uranového dolu Rožná na Vysočině. Soutěž Českých 100 nejlepších každoročně pořádá COMENIUS – PAN-EVROPSKÁ SPOLEČNOST PRO KULTURU, VZDĚLÁVÁNÍ A VĚDECKO-TECHNICKOU SPOLUPRÁCI. Ta si klade za cíl zviditelnit a ocenit české firmy v co nejširším záběru ekonomických aktivit.


Stavba obřího zásobníku na plyn v dole Rožná začne asi za rok

8.10.2012

Dolní Rožínka (Žďársko) 8. října (ČTK) - Stavba obřího podzemního zásobníku v dole Rožná na Ždársku s kapacitou kolem 180 milionů metrů krychlových zemního plynu by mohla začít v příštím roce. Dvouleté průzkumné práce v sousedství uranového dolu Rožná ukázaly, že hornina má ještě lepší parametry, než se předpokládalo. Na dnešním kontrolním dnu v Rožné to ČTK řekl Jiří Jež, ředitel státního podniku Diamo, jemuž těžební závod Geam patří. Stavba zásobníku by mohla přispět k prodloužení životnosti uranového dolu, jediného činného ve střední Evropě.

Obří zásobník kavernového typu, údajně největší svého druhu v Evropě, má vzniknout přibližně kilometr pod zemí. Diamo provádí průzkum pro investora, jímž je společnost GSCeP. Zahájení stavby bude podle Ježe záviset rovněž na tomto investorovi. "Pokud nám vystaví objednávku, velice rádi budeme pokračovat," řekl.

Předseda představenstva GSCeP Ladislav Dráb dnes potvrdil zájem v projektu pokračovat. "Jsme nadmíru spokojeni, protože zatím se ukazuje, že všechno, co jsme začali dělat, má smysl," řekl. Podle jeho předpokladu průzkum skončí asi v polovině příštího roku a na něj by měla plynule navázat stavba. Ražba rozsáhlého systému chodeb pro ukládání stlačeného plynu by podle Drába měla vyjít o něco levněji, a to díky výborným výsledkům zkoušek horniny. Ukázaly její velkou pevnost a nepropustnost. Zásobník by tak měl stát kolem pěti miliard korun, zatímco dřív se mluvilo i o sedmi miliardách. Náklady na průzkumné práce se podle Drába už dostávají ke stovkám milionů Kč.

Podle ministra průmyslu Martina Kuby (ODS) je budování zásobníků plynu důležité kvůli zajištění bezpečnosti České republiky pro případ výpadků běžných dodávek. "Ta kapacita dnes je kolem 30 procent roční spotřeby, my bychom se rádi dostali na 40 procent," uvedl.

Podle Ježe stavba zásobníku pomůže prodloužit těžbu v uranovém dole. "Ono nám to rozmělní náklady," vysvětlil. Podle rozhodnutí vlády se uran v Rožné bude těžit do té doby, pokud se to bude vyplácet. V letošním roce horníci oslaví 55 let těžby v této lokalitě. "Je to nejdéle těžené ložisko uranové na světě," podotkl Jež. Zmapované zásoby uranové rudy udrží podle Ježe důl v chodu ještě minimálně pět šest let a stále se nacházejí další.

Plynový zásobník by měl mít dvě části, a to v lokalitě Bukov - Milasín a směrem k Rožné. Vyraženo bylo zatím asi 949 metrů průzkumného překopu a odvrtáno přes 300 metrů vrtů. Závod Geam zaměstnává 1000 lidí, z toho asi polovinu v dole. Jež uvedl, že každým rokem závod nabírá až 30 nových pracovníků. Pokud bude zahájena ražba chodeb pro ukládání plynu, mohlo by příští rok nastoupit asi 50 lidí. Další pracovní místa by měla přibývat později. Ražba zásobníku potrvá čtyři až šest let.


EGS24 Summit 2012

26.5.2012

Dne 23. – 25.5. 2012 jsme zorganizovali pod záštitou Václava Klause, prezidenta České republiky, ve Španělském sále Pražského hradu energeticko - plynárenský summit „EGS24 Summit 2012“ za účasti významého hosta Billa Clintona, 42. prezidenta Spojených států amerických. Cílem byla výměna informací a diskuse o integraci evropské plynárenské infrastruktury a významu zásobníků zemního plynu z hlediska energetické bezpečnosti.


Léto rozhodlo

27.6.2012

Léto rozhodlo: ražbě podzemního plynového zásobníku v lokalitě uranového dolu Rožná na Vysočině nic nebrání. Průzkumné práce potvrdily, že horninové podloží v hloubce přes tisíc metrů vykazuje pevnost, soudržnost a kompaktnost. Průzkumná kilometrová chodba a řada stometrových jádrových vrtů potvrdily, že celé pásmo nenarušují žádné poruchy a je ideální ke skladování plynu pod vysokým tlakem.