GSCeP

CE Group

O nás

Společnost GSCeP, a.s. vznikla v roce 2007 s cílem nalézt vhodnou lokalitu pro rychlý podzemní zásobník plynu a v případě dobrých podmínek, projekt také realizovat.

Společnosti se podařilo získat nezbytná oprávnění pro důlní činnost a zahájila vyhledávání vhodných lokalit.

Rok 2009 byl pro nás významným mezníkem v projektu budování vlastního zásobníku zemního plynu, určeného pro potřeby vyrovnávání odchylek a denní trading. Po rozsáhlých analytických pracích a přípravě administrativních podmínek jsme dokončili všechny nezbytné kroky a přistoupili k přípravě průzkumných vrtů.

Na základě dostupné dokumentace jsme vytipovali tři geologicky vhodné lokality vyhovující podmínkám pro vybudování superrychlého podzemního zásobníku plynu kavernového typu v žulovém masívu. více ›

Jednalo se o lokality:

  • Okrouhlá Radouň v jižních Čechách poblíž Jindřichova Hradce
  • Rožná – Rožínka na Vysočině
  • Rožná - Milasín na Vysočině

Ve všech vytipovaných lokalitách jsme na základě udělených oprávnění k průzkumu vytyčeného území analyzovali dostupné dokumenty a geologické mapy. Ve výsledku jsme vybrali k zahájení důlních prací dvě bezprostředně sousedící lokality – Rožná-Rožínka a Rožná-Milasín. Výhodou je dostupnost páteřního tranzitního plynovodu společnosti NET4GAS, který prochází pouhých 16 km od obou lokalit. Zásobník plánujeme vybudovat v hloubce 1 000 až 1 200 metrů, kam je zajištěn přístup jediným aktivním uranovým dolem v Evropě.

Část kapacity bude uvolněna k zobchodování na volném trhu aukčním způsobem. Probíhají jednání o zapojení dalších investorů do projektu.

Společnost GSCeP a.s., člen skupiny CE Group, podepsala dne 30.6. 2010 se státním podnikem DIAMO smlouvu, která umožňuje zahájení důlních prací na výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu v lokalitě uranového dolu Rožná na Vysočině.

V první etapě si smluvní strany kladly za cíl ověřit dosavadní výsledky analýzy geologického prostředí a na základě realizovaných průzkumných vrtů zpřesnit geometrii projektovaného zásobníku. V současné době vyhodnocujeme získané vzorky a informace. Ve druhé etapě pak přistoupíme k vybudování samotného zásobníku ve dvou bezprostředně sousedících kavernách o předpokládaných kapacitách 100 mil. m3 a 80 mil. m3 zemního plynu. Dokončení zásobníku se předpokládá v horizontu pěti až šesti let. Rozsah investice bude zhruba 6 mld. Kč.

Aktuality

6.11.2014

Reportáž z Dolní Rožínky

V Dolní Rožínce pokračují průzkumné práce, které mají určit vhodnost podloží pro výstavbu kavernového zásobníku zemního plynu … více ›


11.9.2014

II. etapa prací zásobník Rožná

Od roku 2010 probíhal na 21. patře dolu Rožná I v hloubce 1000 m geologický průzkum podložních geologických struktur ložiska Rožná.. Průzkum si kladl za cíl určit vhodnost podložního horninového … více ›


Další aktuality ›